Εξετάσεις Ιταλικών (PLIDA)

Πληροφορίες για τις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου γλωσσομάθειας Ιταλικών PLIDA B2 και C2. Όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε πτυχίο.

Εξετάσεις Ιταλικών PLIDA (B2)

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ιταλικών PLIDA (B2). Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Εξετάσεις Ιταλικών PLIDA (C2)

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ιταλικών PLIDA (C2). Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Scroll to Top