Ισπανικά για Ενήλικες σημαίνει Ευρωδιάσταση! DELE B2 σε 11 μήνες από το μηδέν! DELE C2 σε 8 μήνες από Β2! 1.700 επιτυχόντες – Γραπτή Εγγύηση. Νέα τμήματα –50%. Τάξη ή online real time. Πληροφορίες: 210 3301110, 210 4100085, 210 9620043.

23 χρόνια διδάσκουμε ξένες γλώσσες αποκλειστικά σε ενήλικες. Πάνω από 41.000 ενήλικες έμαθαν ξένες γλώσσες στην Ευρωδιάσταση.

Εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της Αττικής ή το τμήμα επιλογής σας online (real time) για όλη την Ελλάδα.  Πανελλαδικά τηλέφωνα για online μαθήματα: 210-96.200.93, 210-33.01.300.

No1 στο PROFICIENCY για ενήλικες. 8.400 επιτυχόντες, ποσοστά επιτυχίας +90%. HAU Academic Partner. Proficiency σε 8-9 μήνες χωρίς πρόσφατο Lower. Νέα τμήματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. Πληροφορίες: 210-38.44.888, 210-41.000.85, 210-96.200.43.

Αγγλικά, πλήρες πρόγραμμα αρχαρίων 15 μήνες έως Lower + Ρωσικά, όλο το πρώτο έτος μέχρι Β1, μόνο 995 € σύνολο και για τις 2 γλώσσες! Η προσφορά λήγει 17 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες: 210 3301110, 210 9620043, 210 4100034.

ielts (πληροφοριες)

Δύο από τις μορφές των ερωτήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος IELTS στα reading passages είναι οι ερωτήσεις τύπου “True/False/Not Given” και οι ερωτήσεις τύπου “Yes/No/Not Given”.

Μία απάντηση είναι “true” όταν «λέει» ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο κείμενο. 

Μία απάντηση είναι “yes” όταν συμφωνεί ΑΚΡΙΒΩΣ με την άποψη που εκφράζει ο συγγραφέας στο κείμενο.

Ο συνηθέστερος τρόπος «παραπλάνησης» του υποψήφιου σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις είναι η χρήση quantifiers και modifiers.

Quantifiers είναι λέξεις/φράσεις που «ποσοτικοποιούν» άλλες λέξεις/φράσεις. Για παράδειγμα, much, many, a lot of, some, few, a few κλπ.

Παράδειγμα distraction («παραπλάνησης»):

Στο κείμενο αναφέρεται: «Few students attended his lecture.”

Στην απάντηση αναφέρεται: «A few students attended his lecture.”

Η σωστή απάντηση είναι false, καθώς το “few” έχει αρνητικό νόημα (π.χ. στο συγκεκριμένο context, λίγοι / λιγότεροι του αναμενόμενου), ενώ το “a few” έχει θετικό νόημα (π.χ. στο συγκεκριμένο context, ναι μεν το attendance δεν ήταν εξαιρετικά υψηλό, ήταν όμως αξιοπρεπές / ενδεχομένως καλύτερο του αναμενόμενου). 

Modifiers είναι λέξεις/φράσεις που τροποποιούν (περιορίζουν / εξειδικεύουν / γενικεύουν κλπ) το νόημα άλλων λέξεων/φράσεων ή και ολόκληρων προτάσεων.

Παράδειγμα distraction («παραπλάνησης»):

Στο κείμενο αναφέρεται: “To a certain extent, the proposed reform is justifiable.”

Στην απάντηση αναφέρεται: “There is sufficient justification for the proposed reform.”

Η σωστή απάντηση είναι “no”, καθώς “to a certain extent” (μέχρι κάποιο βαθμό / μέχρι ένα σημείο) δε σημαίνει “sufficient” (επαρκής).

Συμπερασματικά, για να απαντήσουμε τις ερωτήσεις τύπου “True/False/Not Given” και “Yes/No/Not Given” που συναντάμε στο IELTS Reading απαιτείται ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ σύγκριση κειμένου και απάντησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα quantifiers και τα modifiers που περιλαμβάνουν.

Αυτονόητα, ο υποψήφιος IELTS θα πρέπει να επιδιώξει όχι μόνο να μάθει όσο το δυνατό περισσότερα quantifiers και modifiers αλλά και να γνωρίζει τις ακριβείς διαφορές μεταξύ τους, όπως π.χ. η διαφορά μεταξύ “few” και “a few” που αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.

Δύο από τις μορφές των ερωτήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος IELTS στα reading passages είναι οι ερωτήσεις τύπου “True/False/Not Given” και οι ερωτήσεις τύπου “Yes/No/Not Given”.

Μία απάντηση είναι “true” όταν «λέει» ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο κείμενο. 

Μία απάντηση είναι “yes” όταν συμφωνεί ΑΚΡΙΒΩΣ με την άποψη που εκφράζει ο συγγραφέας στο κείμενο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι IELTS σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις δεν είναι η επιλογή μεταξύ “true/false” ή “yes/no”, με την οποία είναι συνήθως εξοικειωμένοι από άλλες εξετάσεις Αγγλικών, αλλά το να μπορούν να διακρίνουν πότε η σωστή επιλογή είναι το “not given”. “Not given” σημαίνει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ερώτηση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως “true” ή “false” (αντίστοιχα “yes” ή “no”) με βάση το κείμενο.

Το συνηθέστερο λάθος που κάνουν οι υποψήφιοι IELTS όταν καλούνται να επιλέξουν (ή όχι) την απάντηση “not given” είναι να κάνουν επιλογές με βάση «αυτό που φαίνεται λογικό» και όχι με βάση τις πληροφορίες που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ αναφέρονται στο κείμενο.

Παράδειγμα:

Στο κείμενο αναφέρεται: “The candidate didn’t get the job.”

Στην απάντηση αναφέρεται: “The candidate did not have the right qualifications for the post.”

O εξεταζόμενος μπορεί να σκεφτεί ότι «λογικά» το πρόσωπο «δεν πήρε τη δουλειά» γιατί δεν είχε τα «σωστά προσόντα για τη θέση». Αυτό όμως είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Μπορεί να είχε τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση και να απορρίφθηκε για άλλο λόγο (π.χ. γιατί άργησε για τη συνέντευξη, γιατί ήταν αγενής κατά τη συνέντευξη, γιατί δε δέχθηκε το μισθό που του πρόσφεραν, γιατί ήταν “overqualified” κλπ.)

Επομένως, η σωστή απάντηση είναι “not given”. H μόνη πληροφορία που μας παρέχει το κείμενο είναι ότι ο υποψήφιος «δεν πήρε τη δουλειά». Μπορεί αυτό να συνέβη λόγω έλλειψης των κατάλληλων προσόντων, μπορεί και όχι. Η απάντηση δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιωθεί ούτε να διαψευσθεί.

Συμπερασματικά, η απάντηση μας θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο κείμενο, όπως αυτές θα συγκριθούν με τη διατύπωση της ερώτησης. «Λογικά» και «προφανώς» είναι δύο λέξεις που θα πρέπει να αφαιρέσει από το λεξιλόγιό του ο υποψήφιος IELTS αν θέλει να απαντήσει σωστά αυτού του τύπου τις ερωτήσεις. Τίποτε δε «συνάγεται» ούτε «είναι προφανές» εάν δεν αναφέρεται ρητά.

Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε links που αφορούν:

α) προσφερόμενες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και / ή στο εξωτερικό

και / ή

β) πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ IΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛAΤΣΗ: http://www.latsis-foundation.org/ell/public-calls/prokiryksi-metaptyxiakon-ypotrofion-akadimaikou-etous-2017-2018/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: https://www.career.tuc.gr/el/metaptychiaka/ana-chora/metaptychiakes-spoydes-stin-ollandia/

Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας) εφαρμόζουν πλέον την πολιτική των rolling admissions στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων. “Rolling admissions” σημαίνει ότι οι υποψήφιοι έχουν ένα μεγάλο χρονικό «παράθυρο» (αρκετούς μήνες) για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και οι αιτήσεις αξιολογούνται από τα admissions offices των πανεπιστημίων με τη χρονική σειρά που παραλαμβάνονται.

Η πολιτική αυτή προφανώς εξυπηρετεί τα πανεπιστήμια (ειδικά αυτά που είναι δημοφιλή και δέχονται μεγάλο αριθμό αιτήσεων) καθώς υπάρχει μία σχετικά σταθερή ροή αιτήσεων σε ένα μεγάλο χρονικό πλαίσιο, αντί να «πλημμυρίζουν» από αιτήσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Για τους υποψήφιους όμως, τα “rolling admissions” είναι «δίκοπο μαχαίρι». Το μεγάλο χρονικό περιθώριο που παρέχεται στον υποψήφιο για να υποβάλει την αίτησή του μπορεί να προκαλέσει εφησυχασμό και να του δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταθέσει (άρα και να συγκεντρώσει) τα δικαιολογητικά του «τελευταία στιγμή».

Στην πράξη όμως, αυτό δεν ισχύει. Είναι σαφές ότι ισχύει to Αγγλικό proverb “the early bird catches the worm”, δηλαδή αυτός που θα ενεργήσει γρήγορα / πρώτος / πριν από τους άλλους είναι και αυτός που θα επιτύχει το στόχο του.

Καθώς οι αιτήσεις αξιολογούνται από τα admissions offices των πανεπιστημίων και οι θέσεις συμπληρώνονται, είναι πολύ πιθανό ένας υποψήφιος, παρόλο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα, να μη γίνει δεκτός από το πανεπιστήμιο επιλογής του γιατί καλύφθηκε το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων από τους υποψήφιους των οποίων οι αιτήσεις προηγήθηκαν.

Ποια είναι η πρακτική σημασία των παραπάνω για τον υποψήφιο; Ότι θα πρέπει να έχει διαθέσιμα τα συνοδευτικά της αίτησής του (μεταξύ αυτών και το IELTS score) το πολύ στο πρώτο μισό του «παραθύρου» εντός του οποίου υποβάλλονται οι αιτήσεις. Αν, για παράδειγμα, το «παράθυρο» είναι από το Νοέμβριο έως τον Ιούλιο, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πάρει το επιθυμητό IELTS score το πολύ έως το Μάρτιο. Εάν μάλιστα σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για ένα μεταπτυχιακό / πανεπιστήμιο υψηλής ζήτησης, τα χρονικά περιθώρια είναι πρακτικά ακόμα πιο στενά.

Για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας IELTS στην Ευρωδιάσταση μιλούν οι επιτυχημένοι σπουδαστές μας!

Βασιλική Ρουμπή, επιτυχούσα IELTS (score 8): Επέλεξα την Ευρωδιάσταση για προετοιμασία IELTS μετά από έρευνα αγοράς. Τόσο ο καθηγητής μου όσο και το γραμματειακό προσωπικό (στην πλειοψηφία τους επίσης καθηγητές) με βοήθησαν να αποκτήσω πλήρη εικόνα της εξέτασης IELTS, να εντοπίσω και να βελτιώσω τις αδυναμίες μου και τελικά να πετύχω ένα score το οποίο σίγουρα δεν θα είχα πετύχει αν είχα προσπαθήσει μόνη μου ή αν είχα απευθυνθεί σε άλλο εκπαιδευτήριο. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωδιάσταση για την άψογη καθοδήγηση που μου παρείχε.

Μαρία Αντωνιάδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια:Χάρη στην Ευρωδιάσταση, πέτυχα IELTS score 8 με την πρώτη. Έμεινα πολύ ευχαριστημένη από το επίπεδο οργάνωσης της σχολής και τους καθηγητές της.”

Εύα-Έλλη Χατζηαρσένη, Οδοντίατρος:Παρακολούθησα ταχύρρυθμο πρόγραμμα προετοιμασίας IELTS στην Ευρωδιάσταση και πέτυχα score 8 με την πρώτη. Συστήνω ανεπιφύλακτα την Ευρωδιάσταση, ειδικά σε συναδέλφους γιατρούς.”

Απόστολος Καραγιάννης – επιτυχών IELTS με score 8: "Προτείνω την Ευρωδιάσταση διότι με βοήθησε να πετύχω 8 στις εξετάσεις του IELTS σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ χαμηλό κόστος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το φροντιστήριο διότι με βοήθησε σε ένα από τα βήματα για να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου και τις φιλοδοξίες μου."

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για να προετοιμαστείτε για το IELTS, εξασφαλίζετε όχι μόνο υψηλού επιπέδου προετοιμασία, αλλά και σημαντικές πρόσθετες παροχές.

Ένας σπουδαστής μας κάθε μήνα, αυτός που θα επιτύχει το υψηλότερο score στις εσωτερικές εξετάσεις προσομοίωσης IELTS, παίρνει δώρο από την Ευρωδιάσταση τα εξέταστρα του IELTS ύψους 195 €.

Η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένους μήνες. Για αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις γραμματείες.

Δείτε ακόμη: IELTS score guarantee.

Θερινά τμήματα IELTS στην Ευρωδιάσταση Αθήνας.

Εξασφαλίστε έγκαιρα θέση και επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές μας, έως και -50%!

Eιδική επιπλέον έκπτωση 4% για φοιτητές και 7% για άνεργους. Ειδικές τιμές για ταυτόχρονη εγγραφή 2 ή περισσότερων φίλων ή συγγενών καθώς και εκπτώσεις για πολύτεκνους.

Εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της Αττικής ή το τμήμα επιλογής σας online (real time) για όλη την Ελλάδα.

Eurodiastasi is one of the oldest and most widely known IELTS test preparation centres in Greece. We offer intensive 4–8-week courses for IELTS candidates.

We also offer general English support courses that enable IELTS test takers to develop their language skills prior to attending the IELTS courses. The IELTS examination is demanding, especially if you are aiming for a high score (6.5 or higher). No matter how good your general English is, working with specialists is the key to success in IELTS.

Moneywise, you wouldn’t want to find yourself taking the test multiple times in order to achieve the desired IELTS score! With examination fees currently at € 195, we feel that the cost of our courses (€ 275) makes them a very wise investment for every IELTS candidate.

Eurodiastasi IELTS Score Guarantee

By the end of the course, you will receive an IELTS Score Estimate, based on your performance during the course. The estimate range (lowest to highest) is one band of the nine-band scale, e.g. 6.5 – 7.5. In the unlikely event of you failing to achieve an IELTS score within the estimated range, we will offer you an extra course free of charge, in order to help you improve your score.

Όλοι οι Γιατροί (ανεξαρτήτως εθνικότητος) που ασκούν την Ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο GMC (General Medical Council).

Για οποιαδήποτε νέα εγγραφή στο GMC απαιτείται IELTS με score 7,5 και άνω.

Εάν είστε Γιατρός και θέλετε να προετοιμαστείτε για το IELTS γρήγορα, στοχευμένα και αποτελεσματικά, η Ευρωδιάσταση αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα Κέντρα Προετοιμασίας IELTS στην Ελλάδα και σας εγγυάται υψηλού επιπέδου προετοιμασία.

Εάν δε μένετε εντός Αττικής, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ταχύρυθμα τμήματα προετοιμασίας IELTS που προσφέρουμε online, σε real time.

To Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τον προσδιορισμό του επιπέδου γλωσσομάθειας ενός ατόμου.
Περιγράφει τις γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο και με βάση αυτές διακρίνει έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

“Χονδρικά”, το Β2 είναι το επίπεδο Lower, το C1 είναι το επίπεδο Advanced και το C2 είναι το επίπεδο Proficiency.

Αντίστοιχα, όπως γνωρίζουμε, το εύρος των scores στο IELTS είναι από 1 έως 9.

Ποια είναι όμως η αντιστοιχία μεταξύ των 2 κλιμάκων; H ερώτηση αυτή έχει προφανώς ιδιαίτερη σημασία για έναν υποψήφιο IELTS, προκειμένου να μπορεί να κάνει μία ρεαλιστική εκτίμηση για το score IELTS που μπορεί να επιτύχει, με βάση το επίπεδο των Γενικών Αγγλικών του.

Κατ’ αρχή, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΔΕΝ είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να παρέχει ακριβείς αντιστοιχίες με τη μία ή την άλλη εξέταση, επομένως η αντιστοιχία μεταξύ των 2 κλιμάκων είναι κατά προσέγγιση.

Κατά προσέγγιση λοιπόν:

1) Ένας υποψήφιος IELTS με επίπεδο Γενικών Αγγλικών Β2/Lower (προφανώς δε μας ενδιαφέρει αν έχει ή όχι αυτό καθεαυτό το Lower, απλώς αν το έχει είμαστε πιο σίγουροι για το επίπεδο του), λογικά “πάει” για ένα score IELTS μεταξύ 5,5 και 6,5.
2) Αντίστοιχα, ένας υποψήφιος IELTS με επίπεδο Γενικών Αγγλικών C1/Advanced, λογικά “πάει” για ένα score IELTS μεταξύ 7 και 8.
3) Για score άνω του 8, σίγουρα απαιτείται επίπεδο Γενικών Αγγλικών C2/Proficiency. Ούτως ή άλλως η επίτευξη score άνω του 8 - ειδικά με την πρώτη - είναι εξαιρετικά δύσκολη, ανεξαρτήτως επιπέδου Γενικών Αγγλικών. Η εμπειρία μας δείχνει ότι το 8 αποτελεί “οροφή” για τις επιδόσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των υποψήφιων IELTS.

Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για μη-ακριβείς αντιστοιχίες, ενώ σαφώς στην τελική επίδοση του υποψήφιου στις εξετάσεις IELTS θα παίξουν ρόλο και άλλοι παράγοντες.

Για παράδειγμα, άλλη επίδοση αναμένεται να έχει στις εξετάσεις IELTS ένας υποψήφιος που πήρε το Lower πριν από 3 μήνες με 90% βαθμολογία και χρησιμοποιεί συνέχεια Αγγλικά στην εργασία του και άλλη ένας υποψήφιος IELTS που πήρε το Lower πριν από 10 χρόνια με 70% βαθμολογία και από τότε δεν έχει εξασκήσει τα Αγγλικά του.

Σελίδα 1 από 3

Προετοιμασία για Αναγνωρισμένα Πτυχία Ξένων Γλωσσών σε Χρόνο Ρεκόρ!

Lower σε 12-18 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Proficiency σε 7-12 μήνες, ακόμα και χωρίς πρόσφατο Lower.

IELTS σε 4-6 εβδομάδες.

DELE Intermedio Β2 Ισπανικών σε 6-11 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

PLIDA B2 Ιταλικών σε 6-11 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

DELF Β2 Γαλλικών σε 7-12 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Zertifikat Β2 Γερμανικών σε 11-13 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Lomonosov B2 Ρωσικών σε 2 ακαδημαϊκά έτη, αρχίζοντας από το μηδέν.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση μπορείτε να προετοιμαστείτε για Lower, Proficiency, IELTS, DELE Β2 και C2, DELF B2 και DALF C2, PLIDA B2/C1/C2, Zertifikat B1/Β2/C1/C2 και Lomonosov B2/C1/C2 σε χρόνο-ρεκόρ!

Λογότυπο Ευρωδιάστασης

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση διατηρούν ακαδημαϊκή συνεργασία με το Hellenic American Union, επίσημο εξεταστικό φορέα του παν/μιου Michigan στην Ελλάδα.

Hellenic American Union Academic Partner

ΝΕΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η Ευρωδιάσταση παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αρχίσει μαθήματα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου...

περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ

Τμήματα ενηλίκων Αγγλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ρωσικών τις ώρες που σας βολεύουν...

περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ο συντομότερος δρόμος για την απόκτηση όλων των επίσημων Διπλωμάτων / Πιστοποιήσεων της κάθε γλώσσας...

περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα, επαναληπτικά και ενισχυτικά, αναπλήρωσης ύλης...

περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Επιπλέον έκπτωση 7% σε άνεργους!

περισσότερα

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δείτε πότε ξεκινούν τα νέα τμήματα ξένων γλωσσών ενηλίκων και ξεκινήστε άμεσα...

περισσότερα

Θέλετε να μάθετε Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά και μένετε σε κάποια από τις παρακάτω περιοχές της Αττικής;

Επιλέξτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση, τα Νο 1 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ενηλίκων.
Η πρόσβαση σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση είναι εύκολη από όλες τις περιοχές της Αττικής, τόσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα.

Εύκολη πρόσβαση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση από όλες τις παρακάτω περιοχές:

 • Αθήνα 
 • Πειραιάς
 • Ελληνικό
 • Αγία Παρασκευή
 • Άγιοι Ανάργυροι
 • Άγιος Δημήτριος
 • Αιγάλεω
 • Άλιμος
 • Αμπελόκηποι
 • Ανάβυσσος
 • Αργυρούπολη
 • Βάρη
 • Βάρκιζα
 • Βριλήσσια
 • Βούλα
 • Βουλιαγμένη
 • Βύρωνας
 • Γαλάτσι
 • Γέρακας
 • Γκύζη
 • Γλυφάδα
 • Γουδί
 • Δάφνη
 • Δραπετσώνα
 • Ελευσίνα
 • Ελληνορώσων
 • Ζωγράφου
 • Ηλιούπολη
 • Ίλιον
 • Ιλίσια
 • Καισαριανή
 • Καλλιθέα
 • Καματερό
 • Κεραμεικός
 • Κερατσίνι
 • Κηφισιά
 • Κολωνός
 • Κορυδαλλός
 • Κουκάκι
 • Κυψέλη
 • Λαγονήσι
 • Λυκόβρυση
 • Μαρούσι
 • Μελίσσια
 • Μενίδι
 • Μεταμόρφωση
 • Μοσχάτο
 • Νέα Ελβετία
 • Νέα Ερυθραία
 • Νέα Ιωνία
 • Νέα Σμύρνη
 • Νέα Φιλαδέλφεια
 • Νέα Χαλκηδόνα
 • Νέο Ηράκλειο
 • Νέο Ψυχικό
 • Νέος Κόσμος
 • Νίκαια
 • Παγκράτι
 • Παιανία
 • Παλλήνη
 • Παπάγου
 • Πατήσια
 • Πατησίων
 • Πεντέλη
 • Πέραμα
 • Περισσός
 • Περιστέρι
 • Πετράλωνα
 • Πετρούπολη
 • Ρέντης
 • Σαλαμίνα
 • Σεπόλια
 • Σπάτα
 • Ταύρος
 • Φάληρο
 • Χαϊδάρι
 • Χαλάνδρι
 • Χολαργός
 
Η αναφορά στις παραπάνω περιοχές είναι καθαρά ενδεικτική. Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση.

 

H Ευρωδιάσταση στον Πειραιά: Τσαμαδού 44, Στοά Θεολόγου, 1ος όροφος. Τηλ.: 210 41.000.34. Εύκολη πρόσβαση από Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό, Παλαιό Φάληρο, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ταύρο κλπ. 5’ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Η Ευρωδιάσταση στα Νότια Προάστια: Βουλιαγμένης 54, ακριβώς μπροστά στο metro Ελληνικό. Τηλ. 210 96.200.43. Εύκολη πρόσβαση από Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Αργυρούπολη, Άλιμο, Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο, Δάφνη, Νέο Κόσμο, Βύρωνα, Νέα Σμύρνη κλπ. 

Δυνατότητα παρακολούθησης και online (real time) για τους σπουδαστές που διαμένουν εκτός Αττικής ή δεν επιθυμούν να μετακινούνται. Πανελλαδικό τηλ. για online μαθήματα:  210-96.200.43, 210-33.01.300