Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2

Προγράμματα Προετοιμασίας για Lomonosov B1 και Β2

Παρεχόμενα Προγράμματα Ρωσικών για Ενήλικες (αρχάριους & προχωρημένους)

Ρωσικά για Ενήλικες σημαίνει… Ευρωδιάσταση!

1ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδα Α1, Α2 και Β1. Με την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού ο σπουδαστής μπορεί να χειριστεί με ευχέρεια τη Ρωσική γλώσσα σε ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών καταστάσεων, για παράδειγμα στον τουριστικό κλάδο.

2ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδο Β2. Με την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου, ο σπουδαστής είναι έτοιμος να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov». Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Scroll to Top