Μαθήματα Ρωσικών / παροχές: πρόσθετα δωρεάν μαθήματα Ρωσικών

Σημαντικός αριθμός δωρεάν μαθημάτων Ρωσικών (πέρα από ώρες μαθημάτων οι οποίες καλύπτονται από τα δίδακτρα) παρέχεται από την Ευρωδιάσταση στους σπουδαστές που παρακολουθούν προγράμματα Ρωσικής γλώσσας.

Προπαρασκευαστικά μαθήματα Ρωσικών για αρχάριους, για ομαλή και προοδευτική εξοικείωση με την Ρωσική γλώσσα.

Επαναληπτικά και ενισχυτικά μαθήματα Ρωσικών (σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος).

Μαθήματα αναπλήρωσης ύλης (στους φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής εξεταστικής).

Πρόσθετα μαθήματα εξάσκησης στον προφορικό λόγο.

Πρόσθετη εξάσκηση στην κατανόηση ακουστικού κειμένου.

Scroll to Top