Πτυχία Ρωσικών του Πανεπιστημίου Lomonosov

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με σημαντική παράδοση στη διδασκαλία των Ρωσικών ως δεύτερη / ξένη γλώσσα.

Τα πτυχία Ρωσικής γλώσσας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Mόσχας Lomonosov έχουν μεγάλη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις γλωσσομάθειας Lomonosov διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή των εξετάσεων Lomonosov

Στην Ευρωδιάσταση μπορείτε να παρακολουθήσετε εντατικά μαθήματα Ρωσικών και να προετοιμαστείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα για τα πτυχία Lomonosov επιπέδων Β1 (μέτρια γνώση Ρωσικών), B2 (καλή γνώση Ρωσικών), Γ1 (πολύ καλή γνώση Ρωσικών) και Γ2 (άριστη γνώση Ρωσικών).

Όλα τα προγράμματα εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας τα οποία παρέχει η Ευρωδιάσταση καλύπτονται από Γραπτή Εγγύηση Σπουδών και Χρονοδιαγράμματος. Διδάσκουν έμπειροι, πιστοποιημένοι καθηγητές Ρωσικών.

Scroll to Top