Ρωσικά για ενήλικες (αρχάριους και προχωρημένους)

Lomonosov B1 και Β2

Προγράμματα εκμάθησης Ρωσικών για ενήλικες (αρχάριους και προχωρημένους) από την Ευρωδιάσταση! Εντατικά μαθήματα Ρωσικών – ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων.

Δείτε τις προσφορές για εκμάθηση Ρωσικών. Online Μαθήματα Ρωσικών και/ή μαθήματα Ρωσικών σε τάξη. Δυνατότητα και για blended learning ή ασύγχρονη εκπαίδευση.

Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2

Προγράμματα Προετοιμασίας για Lomonosov B1 και Β2 Παρεχόμενα Προγράμματα Ρωσικών για Ενήλικες (αρχάριους & προχωρημένους) Ρωσικά για Ενήλικες σημαίνει… Ευρωδιάσταση! 1ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδα Α1, Α2 και Β1. Με την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού ο σπουδαστής μπορεί να χειριστεί με ευχέρεια τη Ρωσική γλώσσα σε ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών καταστάσεων, για παράδειγμα στον τουριστικό κλάδο. 2ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδο Β2. Με την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου, ο σπουδαστής είναι …
Περισσότερα

Μαθήματα Ρωσικών / παροχές: πρόσθετα δωρεάν μαθήματα Ρωσικών

Σημαντικός αριθμός δωρεάν μαθημάτων Ρωσικών (πέρα από ώρες μαθημάτων οι οποίες καλύπτονται από τα δίδακτρα) παρέχεται από την Ευρωδιάσταση στους σπουδαστές που παρακολουθούν προγράμματα Ρωσικής γλώσσας. Προπαρασκευαστικά μαθήματα Ρωσικών για αρχάριους, για ομαλή και προοδευτική εξοικείωση με την Ρωσική γλώσσα. Επαναληπτικά και ενισχυτικά μαθήματα Ρωσικών (σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος). Μαθήματα αναπλήρωσης ύλης (στους φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής εξεταστικής). Πρόσθετα μαθήματα …
Περισσότερα
Scroll to Top