Ρωσικά για ενήλικες (αρχάριους και προχωρημένους)

Lomonosov Β2, C1 και C2

Προγράμματα Ρωσικών για ενήλικες (αρχάριους και προχωρημένους) από την Ευρωδιάσταση!
Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1, Β2, C1 και C2

Δείτε τις προσφορές για Ρωσικά. Online Μαθήματα και σε Τάξη!

Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1, Β2, C1 και C2

Προγράμματα Προετοιμασίας για Lomonosov Β2, C1 και C2 Παρεχόμενα Προγράμματα Ρωσικών για Ενήλικες (αρχάριους & προχωρημένους) Ρωσικά για Ενήλικες σημαίνει… Ευρωδιάσταση! 1ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδα Α1, Α2 και Β1. Με την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού ο σπουδαστής μπορεί να χειριστεί με ευχέρεια τη Ρωσική γλώσσα σε ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών καταστάσεων, για παράδειγμα στον τουριστικό κλάδο. 2ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδο Β2. Με την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου, ο σπουδαστής …
Περισσότερα

Μαθήματα Ρωσικών / παροχές: πρόσθετα δωρεάν μαθήματα Ρωσικών

Σημαντικός αριθμός δωρεάν μαθημάτων Ρωσικών (πέρα από ώρες μαθημάτων οι οποίες καλύπτονται από τα δίδακτρα) παρέχεται από την Ευρωδιάσταση στους σπουδαστές που παρακολουθούν προγράμματα Ρωσικής γλώσσας. Προπαρασκευαστικά μαθήματα Ρωσικών για αρχάριους, για ομαλή και προοδευτική εξοικείωση με την Ρωσική γλώσσα. Επαναληπτικά και ενισχυτικά μαθήματα Ρωσικών (σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος). Μαθήματα αναπλήρωσης ύλης (στους φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής εξεταστικής). Πρόσθετα μαθήματα …
Περισσότερα
Scroll to Top