Ρωσικά για Ενήλικες

(Ρωσικά για αρχάριους και προχωρημένους)

Προγράμματα Ρωσικών για ενήλικες (αρχάριους και προχωρημένους) από την Ευρωδιάσταση!

Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2

Προγράμματα Προετοιμασίας για Lomonosov B1 και Β2 Παρεχόμενα Προγράμματα Ρωσικών για Ενήλικες (αρχάριους & προχωρημένους) Ρωσικά για Ενήλικες σημαίνει… Ευρωδιάσταση! 1ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδα Α1, …

Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2 Περισσότερα »

Μαθήματα Ρωσικών / παροχές: πρόσθετα δωρεάν μαθήματα Ρωσικών

Σημαντικός αριθμός δωρεάν μαθημάτων Ρωσικών (πέρα από ώρες μαθημάτων οι οποίες καλύπτονται από τα δίδακτρα) παρέχεται από την Ευρωδιάσταση στους σπουδαστές που παρακολουθούν προγράμματα Ρωσικής …

Μαθήματα Ρωσικών / παροχές: πρόσθετα δωρεάν μαθήματα Ρωσικών Περισσότερα »

Scroll to Top