Θέλω να μάθω δύο γλώσσες παράλληλα. Είναι εφικτό;

Σαφώς είναι εφικτό, εφόσον διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο. Πάντως θέμα σύγχυσης δεν τίθεται.

Θέλω να μάθω δύο γλώσσες παράλληλα. Είναι εφικτό; Περισσότερα »