Ευρωδιάσταση Πελατολόγιο

Πελατολόγιο – Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση

Η μεγάλη εμπειρία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των σπουδών σας. Οι παρακάτω γνωστές εταιρίες και οργανισμοί είναι μερικοί μόνο από αυτούς που μας έχουν εμπιστευτεί την εκπαίδευση των στελεχών τους.

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΕΜΕΚ Α.Ε.
Α-HELLAS Α.Ε.
GALLAHER HELLAS Α.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ITALTEL HELLAS A.E.
Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.
AGFA GEVAERT
RILKEN A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
DHL INTERNATIONAL
LEVER HELLAS
MAVA A.E.
INCO HELLAS
KRONE HELLAS A.E.
SINGER Α.Ε.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER HELLAS
Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε.
PHILIPS A.E.B.E.
MISKO Α.Ε.
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε.
ΑΙΓΙΣ Α.Ε.
AIR LIQUIDE HELLAS A.E.
ARMY NAVY Α.Ε.Β.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

Επίσης, πολλά στελέχη τραπεζών και Δ.Ε.Κ.Ο. (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.α.) μας έχουν επιλέξει για την επιμόρφωσή τους.

Επισήμανση για εταιρίες: παρακαλούμε σημειώστε ότι η ένταξη των στελεχών σας στα τμήματα που λειτουργούν στα διδακτήριά μας είναι σαφώς πιο λειτουργική, ευέλικτη και οικονομικά συμφέρουσα λύση σε σχέση με το σχηματισμό τμημάτων απαρτιζόμενων αποκλειστικά από στελέχη της εταιρίας σας, στην έδρα της εταιρίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Scroll to Top

Αγγλικά για αρχάριους ενήλικες = Ευρωδιάσταση!

Εύκολα και απλά, με βιβλία γραμμένα ειδικά για την Ευρωδιάσταση. 

Lower Michigan σε χρόνο ρεκόρ από το μηδέν. 

Νέα τμήματα Ιανουαρίου -50% + δώρο όλα τα βιβλία (και για τα 5 επίπεδα του προγράμματος) αξίας 250 €!

Τάξη ή online τμήματα.

18.600 επιτυχόντες Lower Proficiency. Ακαδημαϊκή συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα.

επικοινωνία: 210 330.111.0, 210 41.000.34