Ευρωδιάσταση Πελατολόγιο

Πελατολόγιο – Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση

Η μεγάλη εμπειρία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των σπουδών σας. Οι παρακάτω γνωστές εταιρίες και οργανισμοί είναι μερικοί μόνο από αυτούς που μας έχουν εμπιστευτεί την εκπαίδευση των στελεχών τους.

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣΡΕΜΕΚ Α.Ε.
Α-HELLAS Α.Ε.GALLAHER HELLAS Α.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝΠ. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ITALTEL HELLAS A.E.Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.
AGFA GEVAERTRILKEN A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBBDHL INTERNATIONAL
LEVER HELLASMAVA A.E.
INCO HELLASKRONE HELLAS A.E.
SINGER Α.Ε.Ε.CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER HELLASΜ. ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε.
PHILIPS A.E.B.E.MISKO Α.Ε.
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε.ΑΙΓΙΣ Α.Ε.
AIR LIQUIDE HELLAS A.E.ARMY NAVY Α.Ε.Β.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  

Επίσης, πολλά στελέχη τραπεζών και Δ.Ε.Κ.Ο. (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.α.) μας έχουν επιλέξει για την επιμόρφωσή τους.

Επισήμανση για εταιρίες: παρακαλούμε σημειώστε ότι η ένταξη των στελεχών σας στα τμήματα που λειτουργούν στα διδακτήριά μας είναι σαφώς πιο λειτουργική, ευέλικτη και οικονομικά συμφέρουσα λύση σε σχέση με το σχηματισμό τμημάτων απαρτιζόμενων αποκλειστικά από στελέχη της εταιρίας σας, στην έδρα της εταιρίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Scroll to Top