Ευρωδιάσταση - Έναρξη Τμημάτων

Ενάρξεις Τμημάτων – Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση

Δείτε πότε ξεκινούν στην Ευρωδιάσταση τα νέα τμήματα ξένων γλωσσών για Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσικά.

Στην Ευρωδιάσταση, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα ξένων γλωσσών με δύο τρόπους:
Online (σε πραγματικό χρόνο) από όποιο μέρος της Ελλάδας ή της Ευρώπης κι αν βρίσκεστε, ή σε Τάξη ερχόμενοι σε ένα από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Powerprof / Proficiency από Lower σε 9 μόλις μήνες για εξετάσεις ECPE Μαΐου 2023.

Τα νέα τμήματα Αγγλικών Proficiency ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

Start to Lower / Lower από το μηδέν σε 15 μόλις μήνες για εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2023.

Τα νέα τμήματα Αγγλικών Lower σχεδόν από το μηδέν ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

Link to Lower / Lower από intermediate σε 9 μόλις μήνες για εξετάσεις ECCE Μαΐου 2023.

Τα νέα τμήματα Αγγλικών Lower από intermediate ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

Ατομικά προγράμματα TOEIC, IELTS και TOEFL: έναρξη εντός 5-7 ημερών από το αίτημα του ενδιαφερομένου.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Curso 1-2-3-4 / Προετοιμασία για εξετάσεις DELE Intermedio B2 σε 9 μόλις μήνες αρχίζοντας από το μηδέν.

Τα νέα τμήματα Ισπανικών DELE Intermedio B2 ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

DELE C2 / Προετοιμασία για εξετάσεις DELE Intermedio C2 σε 7 μόλις μήνες αρχίζοντας από Β2

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Cours 1-2-3-4 / Προετοιμασία για εξετάσεις DELF B2 σε 9 μόλις μήνες αρχίζοντας από το μηδέν.

Τα νέα τμήματα Γαλλικών DELF B2 ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

DALF C2 / Προετοιμασία για εξετάσεις DALF C2 σε 7 μόλις μήνες αρχίζοντας από Β2

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Uno-Due-Medio1-Medio2 / Προετοιμασία για εξετάσεις PLIDA (B2) σε 10 μόλις μήνες αρχίζοντας από το μηδέν.

Τα νέα τμήματα Ιταλικών PLIDA (B2) ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

PLIDA C2 / Προετοιμασία για εξετάσεις PLIDA C2 σε 7 μόλις μήνες αρχίζοντας από Β2

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Zertifikat B1 / Προετοιμασία για εξετάσεις Zertifikat B1 σε 10 μόλις μήνες αρχίζοντας από το μηδέν

Τα νέα τμήματα Γερμανικών Zertifikat B1 ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

Zertifikat B2 / Προετοιμασία για εξετάσεις Zertifikat B2 8 μόλις μήνες αρχίζοντας από B1.

Τα νέα τμήματα Γερμανικών Zertifikat B2 ξεκινούν τον: Οκτώβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή.

Zertifikat C2 / Προετοιμασία για εξετάσεις Zertifikat C2 σε 8 μόλις μήνες αρχίζοντας από Β2.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ

Lomonosov B1 / Προετοιμασία για εξετάσεις Lomonosov B1 σε 9 μόλις μήνες αρχίζοντας από το μηδέν.

Τα νέα τμήματα Ρωσικών Lomonosov B1 ξεκινούν το: Σεπτέμβριο 2022. Επικοινωνήστε έγκαιρα και δηλώστε συμμετοχή. Ισχύει σειρά προτεραιότητας.

 

 

Scroll to Top