Τάξη, online μαθήματα ή blended learning;

Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα ποιος από τους 3 τρόπους εκμάθησης Γαλλικών (φυσική παρουσία στην τάξη, online μαθήματα ή blended learning) είναι πιο αποτελεσματικός. Κατά […]

Τάξη, online μαθήματα ή blended learning; Περισσότερα »