Τάξη, online μαθήματα ή blended learning;

Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα ποιος από τους 3 τρόπους εκμάθησης Γερμανικών (φυσική παρουσία στην τάξη, online μαθήματα ή blended learning) είναι πιο αποτελεσματικός. Κατά …

Τάξη, online μαθήματα ή blended learning; Περισσότερα »