Τάξη, online μαθήματα ή blended learning;

Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα ποιος από τους 3 τρόπους εκμάθησης ξένων γλωσσών (φυσική παρουσία στην τάξη, online μαθήματα ή blended learning) είναι πιο αποτελεσματικός. […]

Τάξη, online μαθήματα ή blended learning; Περισσότερα »