Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2

Προγράμματα Προετοιμασίας για Lomonosov B1 και Β2 Παρεχόμενα Προγράμματα Ρωσικών για Ενήλικες (αρχάριους & προχωρημένους) Ρωσικά για Ενήλικες σημαίνει… Ευρωδιάσταση! 1ο ακαδημαϊκό έτος: επίπεδα Α1, …

Προετοιμασία για τα πτυχία Ρωσικών Lomonosov Β1 και Β2 Περισσότερα »