Ευχαριστούμε! Ευρωδιάσταση Online Μαθήματα

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για τα προγράμματα ξένων γλωσσών της Ευρωδιάσταση Νο 1 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ενηλίκων.

Ένας σύμβουλος σπουδών της Ευρωδιάσταση θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας στο τηλέφωνο που δηλώσατε.

Θα σας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε.

Scroll to Top