Εξετάσεις Ιταλικών ΚΠΓ Γ2

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ιταλικών ΚΠΓ Γ2.

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ:
C2 (άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας)
Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:
Καθολική
Εξεταστικές περίοδοι:
Μάιος και Νοέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο και Σεπτέμβριο αντίστοιχα)
Ενδεικτικό κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις:
100€ (για ολόκληρη την εξέταση)
Συνολική διάρκεια εξέτασης (κατά προσέγγιση):
240 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:
Γραπτά και προφορικά

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ιταλικών ;

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί  στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» της ιταλικής γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

Το ΚΠΓ Γ2 Ιταλικών πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως  διαμονή  στην Ελλάδα η το εξωτερικό. ​ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΚΠΓ είναι η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Γιατί να επιλέξω το ΚΠΓ για το επίπεδο Γ2;

​α) Το ΚΠΓ υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, επομένως το κόστος συμμετοχής για το επίπεδο Γ2, για τους υποψηφίους, είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με άλλα πτυχία  άλλων αντίστοιχων φορέων.

β) Από το Μάιο του 2011 όλα τα επίπεδα  εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ. Διαβαθμισμένο τεστ σημαίνει ότι υπάρχει μία εξέταση για καθένα από τα ευρύτερα επίπεδα, Α, Β και Γ δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους, μέσα σε μία εξέταση, να δοκιμαστούν σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το 1 επίπεδο.  Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος  που συμμετέχει στην εξέταση του επιπέδου Γ, μπορεί είτε να αποτύχει, είτε να “περάσει” το Γ1, είτε και να “περάσει” το Γ2.

γ) Τέλος, το ΚΠΓ παρουσιάζει και διαφορετική νοοτροπία στην εξέταση, υπό την έννοια ότι είναι πιο προσιτό στην ελληνική πραγματικότητα παραθέτοντας  θέματα και άρθρα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, διευκολύνοντας έτσι στη διαμεσολάβηση από την ελληνική στην ιταλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι του ΚΠΓ αξιολογούνται στην κατανόηση και παράγωγη, προφορικού και γραπτού λογού. Αξιολογούνται επίσης στην ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα την οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν.​

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα του ΚΠΓ περιέχει κείμενα ή/και εικόνες που συνοδεύονται από μια σειρά ερωτημάτων (items). Πιο συγκεκριμένα στις τέσσερις ενότητες  αξιολογούμαστε στα έξης:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση, διάρκεια εξέτασης: 120 λεπτά.
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση, διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά.
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου, διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση, διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά.

​Βαθμολογία:

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ επιπέδου Γ είναι το 200, και η «βάση» το 120 για το επίπεδο Γ2.  Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα. Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Γ2.

Συμπερασματικά, αν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει:

Α) Έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό.

Β) Από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Γ1.

Γ) Από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Γ2.

Scroll to Top

Νέα τμήματα Ιανουαρίου.

50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 12 Δεκεμβρίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

Αναγνωρισμένα πτυχία B2 και C2 σε μήνες, όχι σε χρόνια! Νο1 σε αριθμό ενηλίκων επιτυχόντων.

Επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43