Ξένες γλώσσες για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρίες = Ευρωδιάσταση!

Η μεγάλη εμπειρία της Ευρωδιάσταση στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των σπουδών σας. Οι παρακάτω γνωστές εταιρίες και / ή φορείς είναι μερικοί μόνο από αυτούς που έχουν εμπιστευτεί την Ευρωδιάσταση για την εκπαίδευση των στελεχών τους.

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΕΜΕΚ Α.Ε.
Α-HELLAS Α.Ε.
GALLAHER HELLAS Α.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ITALTEL HELLAS A.E.
Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.
AGFA GEVAERT
RILKEN A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
DHL INTERNATIONAL
LEVER HELLAS
MAVA A.E.
INCO HELLAS
KRONE HELLAS A.E.
SINGER Α.Ε.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER HELLAS
Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε.
PHILIPS A.E.B.E.
MISKO Α.Ε.
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε.
ΑΙΓΙΣ Α.Ε.
AIR LIQUIDE HELLAS A.E.
ARMY NAVY Α.Ε.Β.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

Επίσης πολλά στελέχη τραπεζών και ΔΕΚΟ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.α.) έχουν επιλέξει Ευρωδιάσταση για την επιμόρφωσή τους.

Scroll to Top

Νέα τμήματα Ιανουαρίου.

50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 12 Δεκεμβρίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

Αναγνωρισμένα πτυχία B2 και C2 σε μήνες, όχι σε χρόνια! Νο1 σε αριθμό ενηλίκων επιτυχόντων.

Επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43