Proficiency Michigan ECPE – χρήσιμα tips για το GCVR

ECPE GCVR = Grammar (Γραμματική), Cloze (Κείμενο με κενά), Vocabulary (Λεξιλόγιο), Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου).

Διάρκεια: 55 λεπτά

Βαθμολογία

Βαθμολογία:Συνολικά 70 ερωτήσεις, καθεμιά από τις οποίες βαθμολογείται με 1 μονάδα, και είναι όλες ισοδύναμες. Το ζητούμενο είναι η επιτυχία στο 65% αυτών (=46 ερωτήσεις) άσχετα με το αν πχ κάποιος έχει κάνει λάθος και τα δύο Cloze. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Γραμματική

Γραμματική: Το υλικό που εξετάζεται σε αυτές τις 16 γραμματικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι αρκετά περιορισμένο και πιο προβλέψιμο σε σχέση με το υλικό που μπορεί να συναντήσετε στα υπόλοιπα μέρη του GCVR. Έτσι είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει κανείς μονάδες. Λάβετε ωστόσο υπόψη πως πλέον στο κομμάτι της γραμματικής ενδεχομένως να συναντήσετε και ιδιωματικές εκφράσεις καθώς και Αγγλικά της καθομιλουμένης, σαν αυτά που συναντάμε στο πρώτο και δεύτερο μέρος της Κατανόησης Ακουστικού Κειμένου. Επίσης οι προτάσεις της εκφώνησης καθώς και οι τέσσερις επιλογές που ακολουθούν είναι συνήθως μεγαλύτερης έκτασης από ότι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει πως η εξέταση έγινε πιο δύσκολη αλλά ότι θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση χρόνου.

Cloze

Cloze: Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιληφθούν πως, κατά ένα μεγάλο βαθμό, πρόκειται για τεστ κατανόησης. Οι ερωτήσεις συνήθως δεν περιέχουν εξεζητημένο λεξιλόγιο, αλλά τα κείμενα είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές που δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς αυτό που αναφέρεται στο κείμενο, είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν λάθος απάντηση. Συνεπώς είναι καλή ιδέα να διαβάσετε γρήγορα μία φορά το κείμενο πρώτα ώστε να έχετε μία εικόνα του θέματος που πραγματεύεται, και στη συνέχεια, καθώς προσπαθείτε να συμπληρώσετε τα κενά, να έχετε μια πλήρη εικόνα του περιεχομένου/του θέματος ολόκληρου του κειμένου.

Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο: Να είστε προετοιμασμένοι να συναντήσετε κάποιες λέξεις που δεν έχετε συναντήσει ποτέ. Ενώ προσπαθείτε (όλο το διάστημα πριν τις εξετάσεις) να «χτίσετε» το λεξιλόγιο σας, να έχετε πάντα στο μυαλό σας πως αν και τα κείμενα περιέχουν συνήθως ορολογία, τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, το λεξιλόγιο στο GCVR είναι γενικού περιεχομένου. Γενικά, θα μπορούσε να πει κανείς πως υπάρχει μία προτίμηση για λιγότερο επίσημες εκφράσεις.

Σε αυτό το μέρος της εξέτασης είτε γνωρίζετε την απάντηση είτε όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάσετε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας την επιφοίτηση! Δεν θα έρθει αν δεν ξέρετε την απάντηση! Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, προσπαθήστε να αποκλείσετε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές με την «εις άτοπο απαγωγή» (the process of elimination), διαλέξτε μία απάντηση από αυτές που έμειναν και προχωρήστε! Θυμηθείτε ότι α) δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία και β) οι αναπάντητες ερωτήσεις δεν κερδίζουν βαθμούς!

Κείμενα

Κείμενα: Τα τρία κείμενα στο ECPE είναι σχετικά σύντομα και ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα. Γενικά μιλώντας, θα μπορούσε κάποιος να πει πως τα κείμενα είναι το μέρος της εξέτασης που μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον μονάδες στον υποψήφιο, ώστε να καλύψει τις μονάδες που ενδεχομένως έχει χάσει σε κάποιο άλλο, πιο δύσκολο μέρος της εξέτασης.

Τα θέματα είναι συνήθως επιστημονικά και τεχνικά αλλά δεν προϋποθέτουν τεχνικές ή εξειδικευμένες γνώσεις. Οι ασκήσεις κατανόησης στην ουσία εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου να κατανοήσει κάτι άγνωστο σε αυτόν, και αυτό είναι που χρειάζεται να εξασκήσετε πριν την εξέταση. Να διαβάζετε κείμενα που φτάνουν στο όριο της κατανόησής σας και να προσπαθείτε να καταλάβετε το νόημά τους. Αλλά μην θεωρείτε πως πρέπει να απομνημονεύσετε όλους τους νέους τεχνικούς όρους. Η εξέταση του Proficiency ήταν και παραμένει μία εξέταση Γενικών Αγγλικών και όχι ορολογίας.

Προετοιμασία για την εξέταση του ECPE

Για να προετοιμαστείτε για την εξέταση του ECPE καλό θα είναι να διαβάζετε άρθρα τα οποία περιγράφουν τις τελευταίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, όχι όμως αυτά που απευθύνονται στους ειδικούς, αλλά αυτά που απευθύνονται στο μέσο αναγνώστη. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες στο Internet όπου μπορείτε να βρείτε άρθρα με τέτοιο περιεχόμενο.
Στην εξέταση του GCVR ο καλύτερος τρόπος για να χειριστείτε τα κείμενα και τις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι να διαβάσετε τα κείμενα προσεκτικά πριν ασχοληθείτε με τις ερωτήσεις (οι οποίες συνήθως δεν ακολουθούν τη σειρά του κειμένου). Τα κείμενα είναι αρκετά σύντομα και αν έχετε καταλάβει τι πραγματεύονται, τότε θα είναι σχετικά εύκολο να εντοπίσετε τα σημεία στα οποία αναφέρεται η κάθε ερώτηση και να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση.

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του GCVR. Ο υποψήφιος πρέπει να προσεγγίσει την εξέταση ρεαλιστικά και όχι «συναισθηματικά». Είναι βέβαιο ότι θα έχετε έναν αριθμό άγνωστων λέξεων και δεν θα γνωρίζετε ορισμένες απαντήσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος! Όταν δεν γνωρίζετε μία απάντηση, “admit defeat” και προχωρήστε στην επόμενη!

Επιχορηγούμενα μαθήματα Proficiency Michigan στην Ευρωδιάσταση

Μαθήματα Proficiency Michigan στην Ευρωδιάσταση με δυνατότητα μερικής ή ολικής επιχορήγησης από πόρους ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Είστε ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρoετοιμασία για το Proficiency του Michigan στην Ευρωδιάσταση με μερική ή ολική κάλυψη του κόστους της εκπαίδευσης από πόρους ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,24%.

Η εισφορά υπέρ ΛΑΕΚ καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ασφαλιστέο στο ΙΚΑ. Το ύψος της αποτελεί συνάρτηση του ύψους της συνολικής μισθοδοσίας της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις για να καλυφθεί (ολικά ή μερικά) το κόστος του προγράμματος Proficiency που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση από πόρους ΛΑΕΚ 0,24%:
1) Η έγκριση της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε, καθώς δικαιούχος του ποσού είναι η επιχείρηση και όχι ατομικά οι εργαζόμενοι.
2) Να μην έχει ήδη διαθέσει η επιχείρηση το σύνολο του κονδυλίου που δικαιούται για άλλον εργαζόμενο/-ους / άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι το πως θα χρησιμοποιήσει το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Για παράδειγμα, μπορεί μία επιχείρηση να απασχολεί 50 εργαζόμενους και να διαθέσει όλο το ποσό της εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24 που δικαιούται για την εκπαίδευση ενός μόνο από αυτούς.

Επιλέγοντας να υπαχθεί το πρόγραμμα Proficiency που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση στη διαδικασία του ΛΑΕΚ, θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα δηλωθεί στον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση απουσίας από ένα μάθημα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έγκαιρη γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή στον ΟΑΕΔ του φακέλου έναρξης του προγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Η διαδικασία είναι απλή και οι γραμματείες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση μπορούν να σας καθοδηγήσουν εφόσον δεν την έχετε ξανακάνει.

Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών και Ισπανικών.
-50% στα δίδακτρα, δώρο όλα τα βιβλία και υποτροφία 2ης ξένης γλώσσας για εγγραφές έως 30 Απριλίου!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ άμεσα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.
Νέα ταχύρρυθμα τμήματα Ισπανικών και Ιταλικών όλο το χρόνο.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

Παρέχονται βιβλία σε φυσική μορφή, όχι απλές σημειώσεις.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43