Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί (Β2, C2 κλπ) που βλέπω δίπλα στις ονομασίες των πτυχίων ξένων γλωσσών;

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, όταν εμφανίζονται δίπλα στην ονομασία ενός πτυχίου ξένης γλώσσας, δείχνουν το επίπεδο στο οποίο αντιστοιχεί το πτυχίο αυτό σύμφωνα με το Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο βάσει του οποίου ποσοτικοποιείται και προσδιορίζεται επακριβώς το επίπεδο γλωσσομάθειας ενός ατόμου για μία συγκεκριμένη γλώσσα.

Για το σκοπό αυτό, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ορίζει τα παρακάτω 6 επίπεδα γλωσσομάθειας:

Α1 = Στοιχειώδης Γνώση

Α2 = Βασική Γνώση

Β1 = Μέτρια Γνώση

Β2 = Καλή Γνώση

Γ1 (C1) = Πολύ Καλή Γνώση

Γ2 (C2) = Άριστη Γνώση

Έτσι, όταν αναφερόμαστε στο Zertifikat B2 των Γερμανικών γνωρίζουμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει την Καλή Γνώση Γερμανικών ενώ το Zertifikat C1 αντιπροσωπεύει την Πολύ Καλή Γνώση Γερμανικών.

Αντίστοιχα, το DELE B2 των Ισπανικών αντιπροσωπεύει την Καλή Γνώση Ισπανικών ενώ το DELE C1 αντιπροσωπεύει την Πολύ Καλή Γνώση Ισπανικών.

Το DELF B2 των Γαλλικών αντιπροσωπεύει την Καλή Γνώση Γαλλικών ενώ το DALF C1 αντιπροσωπεύει την Πολύ Καλή Γνώση Γαλλικών.

Να διευκρινίσουμε ότι όλα τα αναγνωρισμένα και έγκυρα πτυχία Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών και Ιταλικών έχουν αντιστοίχιση με μία από τις παραπάνω 6 βαθμίδες, άσχετα αν ο χαρακτηρισμός Α1, Α2, Β1 κλπ εμφανίζεται ή όχι μετά την ονομασία του πτυχίου. Οι αντιστοιχίσεις για μερικά από τα πιο γνωστά πτυχία Αγγλικών και Ιταλικών είναι οι παρακάτω:

Lower Michigan (ECCE) = B2 = Καλή Γνώση Αγγλικών

Proficiency Michigan (ECPE) = C2 = Άριστη Γνώση Αγγλικών

PLIDA (B2) Ιταλικών = B2 = Καλή Γνώση Ιταλικών

PLIDA (C1) Ιταλικών = C1 = Πολύ Καλή Γνώση Ιταλικών

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα στην αγορά εργασίας, θεωρούμε ότι το επίπεδο Β2 είναι το ελάχιστο και απολύτως στοιχειώδες επίπεδο γνώσεων μίας ξένης γλώσσας το οποίο θα πρέπει να κατέχει κάποιος προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις μία θέση εργασίας ή να ανελιχθεί επαγγελματικά.

Scroll to Top

Νέα τμήματα Οκτωβρίου.

Έως 50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 3 Οκτωβρίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

Αναγνωρισμένα πτυχία B2 και C2 σε μήνες, όχι σε χρόνια! Νο1 σε αριθμό ενηλίκων επιτυχόντων.

Επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43