Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ευρωδιάσταση – British Council

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να  ζητηθεί ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για […]

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ευρωδιάσταση – British Council Περισσότερα »