Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ευρωδιάσταση – British Council

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να  ζητηθεί ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές  ή για εργασία σε χώρες στις οποίες επίσημη  γλώσσα είναι η Αγγλική.

Η Ευρωδιάσταση διατηρεί ακαδημαϊκή συνεργασία με το British Council, επίσημο εξεταστικό φορέα  IELTS στην Ελλάδα, και αποτελεί εξουσιοδοτημένο κέντρο εγγραφών για το IELTS (IELTS Authorised Registration Centre).

Scroll to Top

Proficiency Michigan -50%!

Πάρε σε χρόνο ρεκόρ Proficiency που "μετράει" παντού και που το ξέρουν όλοι. Πάρε Proficiency που "μετράει" στον ιδιωτικό τομέα.

Ευρωδιάσταση = 9.500 ενήλικες επιτυχόντες Proficiency. Συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα.

Νέα τμήματα Ιανουαρίου -50%!

Τάξη, online ή blended learning.

επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 96.200.93, 210 41.000.85