Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ευρωδιάσταση – British Council

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να  ζητηθεί ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές  ή για εργασία σε χώρες στις οποίες επίσημη  γλώσσα είναι η Αγγλική.

Η Ευρωδιάσταση διατηρεί ακαδημαϊκή συνεργασία με το British Council, επίσημο εξεταστικό φορέα  IELTS στην Ελλάδα, και αποτελεί εξουσιοδοτημένο κέντρο εγγραφών για το IELTS (IELTS Authorised Registration Centre).

Scroll to Top