Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ευρωδιάσταση – British Council

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να  ζητηθεί ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές  ή για εργασία σε χώρες στις οποίες επίσημη  γλώσσα είναι η Αγγλική.

Η Ευρωδιάσταση διατηρεί ακαδημαϊκή συνεργασία με το British Council, επίσημο εξεταστικό φορέα  IELTS στην Ελλάδα, και αποτελεί εξουσιοδοτημένο κέντρο εγγραφών για το IELTS (IELTS Authorised Registration Centre).

Scroll to Top

Νέα τμήματα Σεπτεμβρίου.

Έως 50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 26 Σεπτεμβρίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43