Επιπλέον έκπτωση 10% για φοιτητές!

Η Ευρωδιάσταση στηρίζει όλους τους φοιτητές προσφέροντας επιπλέον έκπτωση 10% επί των ισχυουσών προσφορών σε όλα τα προγράμματά της!

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

1) Ο σπουδαστής θα πρέπει να πιστοποιεί την ιδιότητά του ως φοιτητή με επίδειξη ισχύουσας / έγκυρης φοιτητικής κάρτας.

2) Η παραχωρούμενη έκπτωση υπολογίζεται επί των τιμών των ισχυουσών προσφορών.

3) Η προσφορά δεν καλύπτει δαπάνες τρίτων (βιβλία, παράβολα εξετάσεων).

4) Ο σπουδαστής διατηρεί το δικαίωμα, αντί της παρούσας προσφοράς, να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης τρέχουσας προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, δύο ή περισσότερες δεν ισχύουν ποτέ σωρευτικά.

5) H επιπλέον έκπτωση 10% ισχύει για εφάπαξ εξόφληση προγραμμάτων συνολικής αξίας διδάκτρων 300€ και άνω.

6) Για τμηματική εξόφληση των διδάκτρων η επιπλέον έκπτωση είναι 4%.

Scroll to Top