Εξετάσεις Γερμανικών Zertifikat B2

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Γερμανικών Zertifikat B2.

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ:
Β2 (καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας)
Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:
Καθολική
Εξεταστικές περίοδοι:
Ιανουάριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Οκτώβριο)
Μάρτιος (δηλώσεις συμμετοχής το Νοέμβριο)
Μάιος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο)
Σεπτέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο)
Νοέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάιο)
Ενδεικτικό κόστος εξετάσεων:
155€ (για ολόκληρη την εξέταση), 60€ (ανά ενότητα)
Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην προφορικών):
περίπου 210 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:
Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διάρκεια: 65 Λεπτά
1) 9 δηλώσεις πρέπει να αντιστοιχηθούν σε 3 πρόσωπα (9 β)
2) Συμπλήρωση 6 από 8 πιθανές προτάσεις σε κενά ενός κειμένου (6 β)
3) 6 ερωτήσεις πολλαπλών επίλογων (α, β, γ) σε κείμενο μιας σελίδας (6 β)
4) Αντιστοίχιση 5 από 6 δηλώσεων σε 7 κείμενα (6 β)
5) Τρεις από 7 επικεφαλίδες αντιστοιχίζονται σε 3 κείμενα (3 β)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 18 / 30 βαθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διάρκεια: Περίπου 40 λεπτά
1) 5 κείμενα ακούγονται μια φορά, για κάθε κείμενο πρέπει να απαντήσουμε αν ισχύει ή όχι μια δήλωση και μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής (α,β,γ) (10 β)
2) Σε συνέντευξη που ακούγεται δυο φορές πρέπει να απαντηθούν 6 ερωτήσεις πολλαπλών επίλογων (α, β, γ) (6 β)
3) Σε συζήτηση μεταξύ 3 ατόμων που ακούγεται μια φορά , πρέπει να σημειωθεί ποιος ομιλητής είπε ποια από τις έξι δηλώσεις (6 β)
4) Οχτώ ερωτήσεις πολλαπλών επίλογων (α,β,γ) σε παρουσίαση που ακούγεται δυο φορές (8 β)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 18 / 30 βαθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διάρκεια: 75 λεπτά
1) 150 λέξεις για κείμενο που θα συμμετάσχει σε forum (60 β)
2) Επίσημη επιστολή 100 λέξεων (40 β)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 60 / 100 βαθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διάρκεια: 15 λεπτά προετοιμασία + 15 λεπτά εξέτασης
1) Παρουσίαση ενός θέματος (4 λεπτά) (60 β)
2) Διάλογος με τον συνεξεταζόμενο σε ένα θέμα (5 λεπτά) (40 β)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 60 / 100 βαθμών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Τα προφορικά διεξάγονται την ίδια μέρα με τα γραπτά
2) Όλα τα θέματα απαντώνται σε ειδικό φυλλάδιο με στυλό

Scroll to Top

Νέα τμήματα Ιουνίου.

Έως 50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 2 Ιουνίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43