ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LOWER MICHIGAN (ECCE)

Από την εξεταστική Μαΐου 2014 αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης της εξέτασης ECCE. Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, ο υποψήφιος θεωρείται πως έχει πετύχει στις εξετάσεις εφόσον συγκεντρώσει 65% (ή 650/1000) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των επιμέρους τμημάτων της εξέτασης. Έτσι, αν κάποιος υποψήφιος έχει ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ άνω του 65% (ή 650/1000) σε Listening / GVR / Writing / Speaking θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις ακόμα και αν σε κάποιο/-α από αυτά τα μέρη έχει κάτω του 60%. Με αυτό τον τρόπο η εξέταση καθίσταται ακόμα πιο φιλική για το μέσο υποψήφιο.

Σύμφωνα με τον νέο τρόπο βαθμολόγησης, ΟΛΑ τα μέρη της εξέτασης βαθμολογούνται με αναγωγή στα 1000, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

PERFORMANCE RANGE
(old system)

Speaking & Writing
(new scoring system)

Listening & GVR
(new scoring system)

HP = High Pass
5
840-1000
P = Pass
4
750-835
LP = Low Pass
3
650-745
BF = Borderline-Fail
2
610-645
F = Fail
1
0-605

 

Πιο αναλυτικά, αλλάζει επίσης και ο τρόπος βαθμολόγησης της έκθεσης και των προφορικών. Δεν υφίσταται πλέον η (παλαιά) κλίμακα Α-Ε.

Αναφορικά με την έκθεση ισχύουν τα ακόλουθα:

Η έκθεση βαθμολογείται με άριστα το 5 στους εξής επιμέρους τομείς: Content & Development / Organization & Connection of Ideas / Linguistic Range & Control / Communicative Effect. Άρα θεωρητικά ένας υποψήφιος ο οποίος αρίστευσε στην έκθεση θα λάβει 20 βαθμούς, και δεδομένου ότι υπάρχουν δύο εξεταστές ο τελικός βαθμός θα είναι στα 40.

Αναφορικά με τα προφορικά ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα προφορικά βαθμολογούνται με άριστα το 5 στους εξής επιμέρους τομείς: Overall Communicative Effectiveness / Language Control & Resources (Grammar & Vocabulary) / Delivery and Intelligibility. Άρα θεωρητικά ένας υποψήφιος ο οποίος αρίστευσε στα προφορικά θα λάβει 15 βαθμούς.

Στο τέλος, και αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα επιμέρους μέρη της εξέτασης, γίνεται αναγωγή όλων των scores που έχει λάβει ο υποψήφιος στα 1000 (δείτε τον ανωτέρω πίνακα) και εφόσον ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 650/1000 (= 65%) θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις ECCE.

Το Lower του Michigan είναι ένα πτυχίο Αγγλικών με ιδιαίτερο κύρος και αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας, καθώς περιλαμβάνει προφορική εξέταση και έκθεση, δηλαδή τους δύο τομείς που ενδιαφέρουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κάθε εργοδότη που αναζητεί προσωπικό με ΣΟΒΑΡΕΣ γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν λένε “αγγλομαθής” οι εργοδότες εννοούν κάποιον που να μπορεί να ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ την Αγγλική γλώσσα (να ΜΙΛΑΕΙ και να ΓΡΑΦΕΙ Αγγλικά με ευχέρεια) και όχι απλά “να την καταλαβαίνει”.

Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών και Ισπανικών.
-50% στα δίδακτρα!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ γρήγορα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43