Εξετάσεις Ισπανικών DELE C2

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ισπανικών DELE C2.

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ:
C2 (άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας)
Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:
Καθολική
Εξεταστικές περίοδοι:
Νοέμβριος
Μάιος
Ενδεικτικό κόστος εξετάσεων:
145€ (για ολόκληρη την εξέταση)
Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην της προφορικής εξέτασης):
255 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

Α) Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(3 μέρη/εργασίες – σύνολο 26 ερωτήσεων)
Διάρκεια: 60 λεπτά
1η εργασία: Κατανόηση κειμένου και απάντηση σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
2η εργασία: Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου (μεγάλης έκτασης) με τις προτεινόμενες παραγράφους/απαντήσεις (6 κενά-7 προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων περισσεύει 1.)
3η εργασία: Αντιστοίχιση 6 κειμένων σε 8 διατυπώσεις.(Κάποια κείμενα επιλέγονται πάνω από μία φορά.)

B) Κατανόηση Ακουστικού Λόγου

(3 μέρη/εργασίες -σύνολο 26 ερωτήσεων)
Διάρκεια: 45 λεπτά
1η εργασία: Κατανόηση ακουστικού κειμένου και επιλογή 5 προτάσεων (από αυτές που δίνονται) που συνοψίζουν το ακουστικό.
2η εργασία: Κατανόηση ακουστικού κειμένου και αντιστοίχιση 15 ιδεών με το κατάλληλο πρόσωπο που μιλάει.
3η εργασία: Κατανόηση ακουστικού κειμένου και απάντηση σε 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

C) Μικτή Επιδεξιότητα

(3 μέρη / εργασίες – κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία)
Διάρκεια: 150 λεπτά
1η εργασία: Κατανόηση ακουστικού κειμένου, κατόπιν, ανάγνωση 2-3 κειμένων και σύνταξη κειμένου (γράμμα, φυλλάδιο κλπ) με βάση το ακουστικό και τα γραπτά.
2η εργασία: Αναδιαμόρφωση κειμένου (διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών λαθών κλπ), οργάνωση και προσαρμογή αυτού στο είδος λόγου που ζητείται.
3η εργασία: Σύνταξη κειμένου (άρθρο, γράμμα κλπ) χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται σε πίνακες στατιστικών στοιχείων, εικόνες, προτάσεις κλπ.

D) Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια: 20 λεπτά
1η δοκιμασία: Κατανόηση κειμένων σε συνδυασμό με οπτικό βοήθημα, σύνοψη και μονόλογος/σχολιασμός/παρουσίαση θέματος. (Η συγκεκριμένη δοκιμασία προετοιμάζεται).
2η δοκιμασία: Συζήτηση/διάλογος με τον εξεταστή σχετικά με το θέμα της 1ης δοκιμασίας. (Η συγκεκριμένη δοκιμασία προετοιμάζεται.)
3η δοκιμασία: Ανοιχτή συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με ένα θέμα (ξεκινάει ο εξεταζόμενος λέγοντας τη γνώμη του). Δίνεται οπτικό βοήθημα (τίτλοι εφημερίδων κλπ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Οι προφορικές εξετάσεις ΔΕΝ διεξάγονται την ίδια μέρα με τις γραπτές (συνήθως από μία ημέρα πριν τις γραπτές εξετάσεις έως μία εβδομάδα αργότερα).
2) Oι απαντήσεις γραπτού λόγου μεταφέρονται με μολύβι σε ξεχωριστό χαρτί απαντήσεων που παρέχει το εξεταστικό κέντρο.
3) Όλες οι ακουστικές δοκιμασίες επαναλαμβάνονται δυο φορές.
4) Οι εκθέσεις γράφονται με στυλό.
5) Ο υποψήφιος πρέπει να λάβει τουλάχιστον 60% σε κάθε ένα από τα ακόλουθα μέρη της εξέτασης:
– παραγωγή προφορικού λόγου
– παραγωγή γραπτού λόγου
– κατανόηση γραπτού λόγου + κατανόηση ακουστικού λόγου (συμψηφίζονται)

Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας. Μαζί με κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας.
33,3%
Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία.
33,3%
Προφορική δοκιμασία
33,4%
Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών.

Αποκτήστε αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ πιστοποίηση Ιταλικών Β2 πολύ γρήγορα και πολύ οικονομικά και λάβετε επιπλέον μόρια. 26 χρόνια εμπειρίας.Πάνω από 2.450 επιτυχόντες. Στενή συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα. Ευέλικτο ωράριο. Τάξη, online ή blended learning. 50% έκπτωση, δώρο όλα τα βιβλία και δεύτερη ξένη γλώσσα. Επιπλέον έκπτωση για εκπαιδευτικούς. 

Επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43