Εξετάσεις Ισπανικών ΚΠΓ Γ2

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ισπανικών ΚΠΓ Γ2.

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση το ΑΣΕΠ:
C2 (άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας)
Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:
Καθολική
Εξεταστικές περίοδοι:
Μάιος και Νοέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο και Σεπτέμβριο αντίστοιχα)
Ενδεικτικό κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις:
100€ (για ολόκληρη την εξέταση)
Συνολική διάρκεια εξέτασης (κατά προσέγγιση):
240 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:
Γραπτά και προφορικά

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισπανικών ;

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί  στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» της Ισπανικής γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

Το ΚΠΓ Γ2 Ισπανικών πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΠΓ  έχει τα χαμηλότερα εξέταστρα σε σύγκριση με άλλα  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδας στο δημόσιο τομέα δεδομένου ότι φέρει τη σφραγίδα Υπουργείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως  διαμονή  στην Ελλάδα η το εξωτερικό. ​ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΚΠΓ είναι η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι του ΚΠΓ αξιολογούνται στην κατανόηση και παράγωγη, προφορικού και γραπτού λογού. Αξιολογούνται επίσης στην ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα την οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν.​

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα του ΚΠΓ περιέχει κείμενα ή/και εικόνες που συνοδεύονται από μια σειρά ερωτημάτων (items). Πιο συγκεκριμένα στις τέσσερις ενότητες  αξιολογούμαστε στα έξης:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση, διάρκεια εξέτασης: 120 λεπτά.
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση, διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά.
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου, διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση, διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά.

​Βαθμολογία:

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ επιπέδου Γ είναι το 200, και η «βάση» το 120 για το επίπεδο Γ2.  Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα. Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Γ2.

Συμπερασματικά, αν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει:

Α) Έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό.

Β) Από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Γ1.

Γ) Από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Γ2.

Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών και Ισπανικών.
-50% στα δίδακτρα, δώρο όλα τα βιβλία και υποτροφία 2ης ξένης γλώσσας για εγγραφές έως 30 Απριλίου!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ άμεσα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.
Νέα ταχύρρυθμα τμήματα Ισπανικών και Ιταλικών όλο το χρόνο.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

Παρέχονται βιβλία σε φυσική μορφή, όχι απλές σημειώσεις.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43