Είμαι άνεργος. Έχω έκπτωση στα δίδακτρα;

Πάντοτε οι άνεργοι έχουν εκπτώσεις για να μάθουν ξένες γλώσσες στην Ευρωδιάσταση!

Αρχή μας είναι ότι εκπτώσεις πρέπει να απολαμβάνουν αυτοί που πραγματικά τις χρειάζονται.

Έτσι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση ουσιαστικά επιδοτούν τα δίδακτρα των ανέργων σπουδαστών.

Για έναν άνεργο, εξάλλου, η ανάγκη να βελτιώσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες είναι πιο επιτακτική και επείγουσα από ότι για κάποιον που έχει ήδη εργασία.

Scroll to Top