Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση παρέχουν αποκλειστικά ταχύρρυθμα προγράμματα. Χρειάζεται πολλή δουλειά στο σπίτι;

Η μελέτη στο σπίτι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο ενός σωστά δομημένου προγράμματος εκμάθησης ξένης γλώσσας. H παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων και κατευθυντήριων γραμμών για αποδοτικό homework είναι βασικό χαρακτηριστικό ενός καλά οργανωμένου, υψηλού επιπέδου Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Αυτονόητα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς το χρόνο μελέτης στο σπίτι, καθώς κάθε σπουδαστής διαχειρίζεται το χρόνο του διαφορετικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωδιάσταση φροντίζει να μεγιστοποιεί την απόδοσή σας, όχι μόνο στα πλαίσια του μαθήματος, αλλά και όταν κάνετε homework.

Επιλέγοντας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση, δε θα “ψάχνετε” ούτε θα “ψάχνεστε” όταν κάνετε homework, καθώς σας παρέχουμε όλα τα εφόδια (δειγματικές εκθέσεις, πλάνα εκθέσεων, γλωσσάρια κειμένων κλπ) για παραγωγική εργασία στο σπίτι.

Scroll to Top

Νέα τμήματα Σεπτεμβρίου.

Έως 50% έκπτωση στα δίδακτρα και δώρο όλα τα βιβλία

για εγγραφές έως 26 Σεπτεμβρίου.

Τάξη ή online μαθήματα ή blended learning.

επικοινωνία: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43